Ejendomshandler

I forbindelse med køb og salg af ejendomme og ejendomsporteføljer ydes rådgivning, forhandling af vilkår, udarbejdelse af nødvendige dokumenter herunder købsaftaler, hjemtagelse af dokumenter og gennemgang af kontrakter. Vi sætter os ind i vores klienters forhold og opnår derigennem den nødvendige viden til at gennemføre handler, der er optimal for klienten. Samarbejdet består ofte med klients revisor og andre rådgivere.  

Virksomhedsoverdragelse/stiftelse/likvidation/fusion

Der yder rådgivning ved køb, salg og fusioner af selskaber med ejendomsporteføljer og interne transaktioner. Udarbejdelse af due dilligence efter kundens behov og sagens omfang, forhandlingsmøder, overdragelseaftaler/kontrakter og closing.  

Herudover stiftelse af selskaber herunder rådgivning om ejerstruktur, vedtægter, ejeraftale, registrering samt likvidation af selskaber.  

Lejeret

Der ydes rådgivning og retssagsbehandling/tvist indenfor boliglejeret og erhvervslejeret. Udarbejdelse af lejekontrakter og rådgivning i lejeretlige bestemmelser. 

Pant

Rådgivning i etablering af sikkerheder i fast ejendom i form af ejerpantebrev, pantebrev eller skadesløsbrev. Arbejdet består ofte i udarbejdelse af gældsbreve, tinglysning af pant, behandling af og sikring af pengestrømmene og rådgivning i afgiftbegrænsning ved pantsætning.  

 

Stiftelse af ejerforeninger/grundejerforeninger

I forbindelse med stiftelse af ejerforeninger og grundejerforeninger skal der bl.a afholdes generalforsamling, udarbejdes dagsorden, vedtægter, registrering af forening, tinglyses sikkerhed for betaling af kontingent/fællesudgifter og budget. Der gives rådgivning i hele processen eller efter behovet. 

Tvangsauktioner

For finansielle klienter og private ydes rådgivning i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af tilgodehavede, hvilket indebærer inkasso, foretagelse af udlæg i leje, håndtering af auktionssag, salgsopstilling, møde på auktion og berigtigelse af auktionsskøde ved køb. 

arbejdsområder