kontakt

 

JOHANNSEN Advokatanpartsselskab 

Normansvej 1

8920 Randers 

CVR.nr: 39193833 

E: mi@johannsenadvokater.com

T: +45 61676702

Johannsen Advokater har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank reg. 5375  326610.

Johannsen Advokater har ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Dahlberg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Johannsen Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Johannsen Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.   I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Johannsen Advokater og/eller utilfredshed med en af Johannsen Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

JOHANNSEN ADVOKATER      NORMANSVEJ 1      8920 RANDERS      M +45 61676702     E  mi@johannsenadvokater.com